महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ,नागपूर महिला दक्षिण पश्चिम शाखा

1

दक्षिण पश्चिम शाखा अध्यक्ष
सौ.मिनाक्षीताई गतफने

MRS Hirataei Borkar(JHILHA ADHYAKSHA)

जिल्हा अध्यक्ष
सौ.हिराताई बोरकर

MRS Usha Patil (KARYADHYAKSHA)

कार्याध्यक्षा
सौ. उषा पाटील

MRS Nilima Nimbulkar(KARYADHYAKSHA)

कार्याध्यक्षा
सौ. नीलिमा निंबूलकर

MRS Vijya Ijankar(UPADHYAKSHA)

उपाध्यक्षा
सौ. विजया इजनकर

MRS Karuna Urkude (UPADHYAKSHA)

उपाध्यक्षा
श्रीमती. करुणा उरकुडे

customer-512

कार्यालयीन सचिव
सौ.वर्षा पाणबुडे

MRS Nita Kadawe(SARCHITANVIS)

सरचिटणीस
सौ नीता कडवे

MRS Asha Kadawe(SACHIV)

सचिव
सौ. आशा कडवे

MRS Viddhya Aambulkar(SAHASACHIV)

सहसचिव
सौ. विद्या अंबुलकर

MRS Shobha Umbarkar(KOSHADHYAKSHA)

कोषाध्यक्ष
सौ. शोभा उंबरकर

MRS Joty Watkar(SANGHATAK)

संघटक
सौ. ज्योती वाटकर

customer-512

संघटक
सौ. आशा अंबुलकर

MRS Arati Wankhede (SANGHATAK)

सहसंघटक
सौ. आरती वानखेडे

MRS Kalpana Phulbandhe(SALLAGAR)

सल्लागार
सौ. कौशल्या फुलबांधे

MRS Rekha Dravyekar(SALLAGAR)

सल्लागार
सौ. रेखा द्रव्येकर

customer-512

सल्लागार
सौ. शोभा चौधरी

MRS Shobha Gatphane(SADASYA)

सदस्य
सौ.शोभा गतफाने

MRS Gita Kadwe (SADASYA)

सदस्य
सौ. गीता कडवे

MRS Manjusha Watkar(SADASYA)

सदस्य
सौ. मंजुषा वाटकर

MRS Nanda Watkar (SADSYA)

सदस्य
सौ. नंदा वाटकर

MRS Chaya Nagpure(SADSYA)

सदस्य
सौ. छाया नागपुरे

MRS Durga Kukade(SADASYA)

सदस्य
श्रीमती. दुर्गा कुकडे

MRS Sushma Atakare(SADSYA)

सदस्य
सौ. सुषमा अत्तकरे

MRS Vandana Choudhary (SADSYA)

सदस्य
सौ. वंदना चौधरी

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up